In de begintijd van de vereniging had de vereniging geen eigen onderkomen. Het aanvankelijk kleine, maar al gauw snel groeiende (foto)archief stond in de studeerkamer van de voorzitter. Bestuursvergadering werden bij de bestuursleden thuis of in de Ds. Harmen Doornveldschool gehouden.

Al gauw ontstond de behoefte aan een eigen onderkomen. Na enkel jaren zoeken kon in maart 1983 gemeld worden dat een eigen verenigingsruimte in zicht kwam. In mei 1983 was het zo ver: wij konden van de gemeente de voormalige weverij aan de Gemeenteweg 38a huren. Hier heeft de vereniging een groot aantal jaren gebruik van kunnen maken. Omdat de gemeente het pand wilde verkopen, werd de huur per 1 april 1995 opgezegd. Nadat gesprekken met de gemeente over nieuw onderdak bij de museumboerderij of een leegstaande woning in plan Zuid op niets waren uitgelopen, moest de vereniging driftig op zoek naar een andere ruimte. Deze werd uiteindelijk gevonden in de oude bibliotheek aan de Esdoornlaan 1 in Rouveen. De eigenaar hiervan, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, was bereid het pand tijdelijk te verhuren. Gezien de bouwkundige staat van het pand, was dit geen ideaal onderkomen. Daarom bleven wij zoeken naar een beter onderkomen.

Uiteindelijk kwam de oplossing doordat wij het oude koetshuis bij de voormalige notariswoning aan de Gemeenteweg 85 konden herbouwen. Dit koetshuis was in de zestiger jaren van de vorige eeuw vervangen door een simpele garage. Er werden plannen gemaakt en financiële bronnen aangeboord. Door bijdragen van Gemeente, Rabo en Ribo was de vereniging in staat om een prachtig onderkomen te bouwen. Dit werd gebouwd in de stijl van het oude koetshuis. In september 2000 kon het gebouw feestelijk geopend worden door de onthulling van de naam: ‘Het Koetshuus’. De vereniging beschikt hiermee over een prachtig onderkomen.