’t Olde Stapperst

Al snel na de oprichting besloot het bestuur tot de uitgave van een kwalitatief goed kwartaalblad. Het kreeg als naam ‘’t Olde Stapperst’. Het eerste nummer verscheen in september 1980. In de visie van het bestuur moet de inhoud van ’t Olde Stapperst’ bestaan uit artikelen, die min of meer tijdloos van karakter zijn. Daarom zullen er geen verenigingsmededelingen in staan.

Een inhoudsopgave van alle in de periode 1980 t/m het afgelopen jaar verschenen nummers vindt u hier. In deze inhoudsopgave kunt met ctrl-f zoeken naar bepaalde woorden/teksten.

Mededelingenblad

Het bestuur wil de leden ieder kwartaal ook informeren over allerlei zaken, die de vereniging betreffen (mededelingen, vragen, oproepen, uitnodigingen etc.). Hiervoor wordt al vanaf maart 1980 gebruik gemaakt van het eenvoudig uitgevoerde ‘mededelingenblad’.

Historische kalender

In het mededelingenblad van mei 1980 meldde het bestuur, dat het van plan was om (onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering) een historische fotokalender uit te geven. Hier werd aan toegevoegd, dat de bestuursleden bereid zijn de uitgave van de kalender voor te financieren. Men had er blijkbaar veel vertrouwen in, dat de kalender een succes zou worden. En terecht, naar later bleek. Nog steeds is de historische fotokalender een succes. Eind 2020 kreeg ieder leden gratis de kalender 2021. Dit was eenmalig i.v.m. het 40-jarig jubileum van de vereniging. Dit was meteen de laatste kalender die uitgegeven is. In 2021 heeft het bestuur besloten te stoppen met de uitgave van de kalender.

Documentaires

Om de gebruiken rond een aantal werkzaamheden en gebeurtenissen, zoals die in het verleden plaatsvonden, vast te leggen, werd een aantal documentaires gemaakt. Zo werden met medewerking van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers de werkzaamheden rond de hooioogst, de roggeoogst en de aardappeloogst vastgelegd. Een opvallende plaats wordt ingenomen door de documentaire ‘Wi’j kriegt de braandewien in ‘uus’, waarin de gebruiken rond ondertrouw en trouwen werden vastgelegd.

Boeken

In de loop der jaren heeft de vereniging als speciaal nummer van ’t Olde Stapperst een flink aantal boeken uitgegeven. Een deel hiervan is geschreven door individuele auteurs, zoals H. Hille, D. Kok en J.A. Rossing. Een ander deel was het resultaat van onderzoek door een werkgroep, waarvan de naam afhing van het onderwerp (Landennamen, Zuivel, Middenstand, Ambachten, Straatnamen). Alle boeken waren ook los te koop, maar een deel ervan is inmiddels uitverkocht. Een overzicht van de nog verkrijgbare boeken kunt u vinden in de winkel.

Film- en dia-avonden

Ieder winterseizoen organiseert de vereniging een aantal film- en/of dia-avonden. Voor deze avonden is altijd weer veel belangstelling. Actuele informatie hierover vindt u in de agenda.