Bankrekeningnummer: NL87RABO0360834027

Bestuur
(Om spam tegen te gaan, zijn de e-mailadressen niet vermeld. De bestuursleden zijn per mail bereikbaar op: info@historischeverenigingstaphorst.nl)

Voorzitter:
H. Koobs
Oude Rijksweg 285
7954 EJ Rouveen
tel. 0522-463656

Secretaris en ledenadministratie:
W. Kappe
Berghorstland 7
7951 GE Staphorst
tel. 0522-463220

Penningmeester:
H. de Weerd
Binnenweg 4
7951 DE Staphorst
tel. 0522-463466

Leden:
J. Figeland
Meester Boldewijnlaan 8a
7951 AD Staphorst
tel. 0522-463259

K. Harke
Ir. J. Nijsinghstraat 18
7715 PE Punthorst
tel. 0529-481809

G. Lindenholz
Oude Rijksweg 336
7954 DT Rouveen
tel. 0522-463426

L. van Spijkeren
Costersland 1
7951 HD  Staphorst
tel. 0522-463450