Van ABWPost ontvingen wij een index op de geboorteakten van de gemeente Staphorst over de periode 1811-1912:

Klik op de links om een pdf-bestand met de index te openen.

Geboorten Staphorst 1811 t/m 1863

Geboorten Staphorst 1864 t/m 1912

U kunt in het geopende pdf-bestand zoeken op naam enz.

Wij adviseren om de gevonden gegevens te controleren aan de hand van de originele akte. Aan het begin van ieder bestand staan links naar de site waar een kopie van de akte staat. U kunt de akte opzoeken door in het hokje achter ‘image’ het nummer uit de laatste kolom in te voeren en op enter te drukken.

Vanwege de omvang van de bestanden kan het even duren voordat deze volledig geladen zijn.