Geplaatst op: 19 feb 2020
Door: Historische Vereniging Staphorst

Eind november 1941 heeft burgemeester H. van der Wal de toegangsweg naar het werkkamp vanaf de Rijksstraatweg  geopend en een weg op het terrein van het kamp. De pas gestrate wegen kregen de namen Nachtegaallaan en Van de Leeweg, naar de namen van de straatmakers die veel werk aan die wegen verricht hebben.

Door de inzet van de Stichting Historieherstel  is er belangstelling ontstaan voor meer gegevens over het, in tijdsvolgorde derde, tamelijk onbekende werkkamp in de gemeente Staphorst (in de media onlangs genoemde ‘het vierde kamp’). Na een zoektocht in het uitgebreide fotoarchief van de Historische Vereniging, dook er een foto op van de ingang van het kamp aan de Meppelerweg.  Ook een paar artikelen uit kranten waren snel gevonden. In het hieronder geplaatste artikel uit de Meppeler Courant van 28 november  1941 ‘Arbeidsdienst Staphorst zwaait af’ wordt de laatste werkdag van waarschijnlijk de eerste lichting van 150 mannen beschreven.

Het is leuk om te lezen dat er naast de klokkenstoel bij de kerk, ook in het kamp een klokkenstoel is geplaatst. En gelukkig was daar ook een foto van.

 

Werklocatie van de mannen

Het Agrarisch Nieuwsblad van maandag 24 november 1941 besteedde ook uitgebreid aandacht aan het vertrek van de pioniers van dit kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst.

In dat artikel gaven ze ook aan waar het object van dit kamp lag waar de mannen zich voor in hadden gezet:

 

 

Vierde Werkkamp Beugelen

In september 1941 werd volgens de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant begonnen met de bouw van het vierde werkkamp, kamp Beugelen, zie onderstaand krantenbericht:

 

 

 

Bezoek minister Slingenberg aan Staphorst

In de Haagsche Courant van 13 juli 1936 staat te lezen dat de minister van Sociale Zaken, mr. M. Slingenberg met de autobus naar o.a. Staphorst kwam, om zich op de hoogte te stellen van de voorbereidingen van de ruilverkaveling in de Staphorster ontginning en ‘voorts hetgeen geschiedt in het Staphorsterbosch en de Staphorstermaten’.

Hij verwacht dat de werken aan het eind van het jaar in uitvoering komen, zodat  ‘in het najaar 500 à 1.000 man aan den arbeid kan gaan’.

 

 

 

Hopelijk geven de vondsten van de Stichting Historieherstel nog meer inzicht in het leven van de mannen die ongeveer een half jaar in dit kamp gebivakkeerd hebben, en hun latere collega’s.

 

a.v.d.h. en k.h.

Reageren 2 reacties

  1. Annekie schreef:

    Hierbij ook nog de telefoonnummers van de werkkampen in Staphorst .
    Kamp Beugelen had nummer 5224-277 en stond in de telefoongids onder De Wijk.

  2. Albert Veijer schreef:

    Wanneer wij praten over het vierde kamp, dan hebben wij het dus over Kamp Beugelen.
    Dat was het vierde kamp volgens het boven geschreven.

Log in of registeer u om te reageren.