Wie een ambacht heeft geleerd...

Dit boek is het tweede deel in de serie 'Wie een ambacht heeft geleerd...' Deze serie behandelt de ambachtelijke bedrijfjes die de gemeente Staphorst gekend heeft in de periode van 1900 tot 1950. In dit tweede deel komen de houtbewerkers aan de orde. Het begint met de houthakkers en via boomslepers en zagerijen komen de verschillende houtverwerkende ambachten als klompenmakers, draaiers en timmerlieden aan de orde.

Dit boek is, net als het eerste deel, uitvoerig geïllustreerd.