Wie een ambacht heeft geleerd...

 

De gemeente Staphorst was altijd bij uitstek een agrarische gemeenschap. Dat betekende echter niet dat er geen andere beroepen uitgeoefend werden. Soms als nevenberoep naast de boerderij, soms als hoofdberoep. In de serie 'Wie een ambacht heeft geleerd...' wordt een overzicht gegeven van alle ambachtelijke bedrijfjes, die enige betekenis gehad hebben en die bestonden tussen 1900 en 1950. In dit eerste deel worden de smeden, fietsenmakers, klokkenmakers e.d. behandeld. De uitgave is uitvoerig geïllustreerd met veelal uniek fotomateriaal.