100 jaar melk an diek

De zuivelgeschiedenis van de gemeente Staphorst is een uniek verhaal. In het verleden kende men talloze kleine fabriekjes, waarvan vier het nog heel lang hebben uitgehouden, ook toen elders in het land vrijwel alle fabrieken werden overgenomen door concerns.

Daarom is het ook bijzonder dat er uiteindelijk toch nog één zelfstandige coöperatie is overgebleven: 'Rouveen Kaasspecialiteiten'. In dit boek wordt de geschiedenis van alle fabrieken apart beschreven. Ook wordt aandacht gegeven aan de periode vóór de oprichting van de fabrieken toen de boter nog op de boerderij werd gemaakt.

Daarnaast is er speciale aandacht voor de melkbus, die in de dorpen Staphorst en Rouveen het langst in ere bleef.

Het boek is uitgegeven in samenwerking met 'Rouveen kaasspecialiteiten' vanwege haar honderdjarig bestaan. De uitgave is zeer uitvoerig geïllustreerd.