Verenigingsinformatie

Meer informatie over de geschiedenis, huisvesting en uitgaves van de vereniging vindt u onder de subkoppen:

Verenigingsgebouw

Het Koetshuus
Gemeenteweg 83-a,
7951 CE  Staphorst
tel. 0522-291046

Openingstijden:
iedere laatste vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummer: NL87RABO0360834027

Bestuur
(Om spam tegen te gaan, zijn de e-mailadressen niet vermeld. De bestuursleden zijn per mail bereikbaar op:
admin@historischeverenigingstaphorst.nl)

 

Voorzitter:
H. Koobs
Oude Rijksweg 285
7954 EJ Rouveen
tel. 0522-463656

 

Secretaris en ledenadministratie:
W. Kappe
Berghorstland 7
7951 GE Staphorst
tel. 0522-463220

 

Penningmeester:
H. de Weerd
Binnenweg 4
7951 DE Staphorst
tel. 0522-463466

 

Leden:
J. Figeland
Meester Boldewijnlaan 8a
7951 AD Staphorst
tel. 0522-463259

 

K. Harke
Ir. J. Nijsinghstraat 18
7715 PE Punthorst
tel. 0529-481809

 

H. van der Hoek-Nijboer

Berkenstouwe 2a

7951 NC Staphorst

tel. 0522-462643

 

G. Lindenholz
Oude Rijksweg 336
7954 DT Rouveen
tel. 0522-463426