Willem Engel overleden
Welkom >>

In ’t Olde Stapperst van maart 2018 treffen jullie een gesprek aan met Willem Engel, over de periode dat hij tbc gehad heeft.
Helaas is Willem net voor het uitkomen van het boekje onverwachts overleden.
Dit bericht kon niet meer in het boekje worden opgenomen, daarom plaatsen wij het op de website van onze vereniging.
Na overleg met de familie is besloten ’t Olde Stappers toch op de geplande datum rond te (laten) brengen.
De gesprekken met Willem Engel zijn in de tweede helft van vorig jaar gevoerd door Jacob en Joke Lindenholz. Zij zeggen hierover: “Willem wilde zijn ervaringen over de tbc-periode graag delen met anderen, omdat deze periode grote impact heeft gehad op zijn leven, ondanks dat hij er goed van hersteld was.”
Wij wensen mevr. Engel en familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en Redactie

 

deellijn Terug

Berichten van bezoekers Niet gevonden