Schitterend verleden
Welkom >>

Alle betalende leden hebben inmiddels een gratis exemplaar van ‘Schitterend Verleden’ ontvangen. Wilt u een extra exemplaar, dan kunt u dat bij ons kopen voor € 29,90.
U kunt hiervoor tijdens de openingsuren terecht in het Koetshuus.  
Verzending per post is ook mogelijk. Als u € 34,40 overmaakt op rekeningnummer NL87RABO0360834027 wordt het boek z.s.m. opgestuurd. Vermeld in de omschrijving wel uw adres of geef dat per mail aan ons door. 

deellijn Terug

Berichten van bezoekers Niet gevonden