Nieuw nummer 't Olde Stapperst
Welkom >>


Een dezer dagen valt het septembernummer van 't Olde Stapperst bij de leden in de bus.
Ook dit nummer heeft een gevarieerde inhoud.

Bezetters
Volgend jaar 14 april is het 75 jaar geleden dat de Duitse bezetters uit Staphorst verdreven werden. Er zijn nog verschillende mensen onder ons, die zich dat goed kunnen herinneren.
Het was niet de eerste keer dat Staphorst bezet was door een vreemd land. Ruim 200 jaar gelden waren de Fransen hier de baas.
In ’t Olde Stapperst van september staat een artikel van dr. Klaas Tippe. Hij neemt ons mee naar 1813, naar De Leijen. Een zoon moet zich melden voor het leger van Napoleon. Hij duikt onder en wordt verraden. Het is een uitwerking van de lezing die Klaas in februari in Museum Staphorst gehouden heeft. 
Na het vertrek van de Fransen was het een zeer armoedige tijd in ons land. Men probeerde geïnteresseerden (vrijwillig) en bedelaars (vaak onvrijwillig) werk te verschaffen in Drenthe. De ‘landbouwende kolonies’ Frederiksoord, Wilhelminaoord en Willemsoord werden opgericht. 
Voor 19 november aanstaande hebben wij Wil Schackmann uitgenodigd om ons bij te praten over de tijd nadat de Fransen uit ons land verdwenen waren. Schackmann schreef o.a. De bedelaars kolonie (Ommerschans)

Stierhouderij
Ook in oorlogstijd gaat het gewone leven voor een deel door. In 1943 werd in onze gemeente een stierhouderij opgericht. Roelof Kuiper heeft zich in het notulenboek van deze vereniging verdiept en het wel en wee ervan levendig verwoord. Hij trekt de lijnen ook door naar de naoorlogse ontwikkeling in de veehouderij.

Kerkgang
Veel Staphorsters gaan zondags naar de kerk. Naar welke kerk? ‘Naar onze eigen kerk’. Dat dit voor kinderen niet altijd zo duidelijk ligt, blijkt uit een leuke bijdrage van Grietje Akkerman-Koobs.

En verder in de nieuwe uitgave:
- een terugblik op lotjongens aan het begin van de vorige eeuw; 
- een gedicht naar aanleiding van het verdrinken van de uit Staphorst afkomstige mevrouw Meesters te Nijeveen, in 1894; 
- bij Ben Haven komen allerlei herinneringen boven als hij een foto ziet van de gereformeerde basisschool De Levensboom in Rouveen, die van 1958 tot 2013 aan de Meidoornlaan gestaan heeft (zie bovenstaande foto); 
- en natuurlijk is er weer een foto met personen, deze keer 4 meisjes in klederdracht, waar we graag de namen van willen weten.

deellijn Terug

Berichten van bezoekers Niet gevonden