Lezing over Ommerschans
Welkom >>

In de eerste helft van de 19e eeuw, tijdens en na de bezetting door Frankrijk, was er veel armoede in ons land. Bedelaars bevolkten de straten.
Er moest iets gebeuren, maar de verzorgingsstaat bestond nog niet. De Maatschappij van Weldadigheid wordt opgericht, nu 200 jaar geleden. Doel was om mensen gelegenheid te geven een eigen inkomen te laten verwerven. Frederiksoord werd gesticht en bedelaars werden in de Ommerschans te werk gesteld. Wij hebben Wil Schackmann uitgenodigd om een lezing te houden over de genoemde periode. De lezing is op 20 november in ’t Koetshuus. Aanvang 19.30 uur. 
Ook hier geldt, dat het nodig is, dat u zich vooraf opgeeft. En dat kan weer bij Henk de Weerd, tel. 0522-463466. En: vol = vol.

 

deellijn Terug

Berichten van bezoekers Niet gevonden