Lezing na ledenvergadering 2019
Welkom >>

Wij nodigen u nu alvast uit voor de ledenvergadering 2019. Die hopen wij te houden op maandag 25 maart 2019 in het Koetshuus.
De agenda wordt opgenomen in het volgende mededelingenblad.
Na het officiële gedeelte volgt een informatieve lezing over ‘geschiedenis, heden en toekomst van het dialect in Overijssel’.
Dr. Harrie Scholtmeijer vertelt over de geschiedenis van streektaal. Hij zal ingaan op vragen als: waar komt ons dialect vandaan, wat is eigenlijk het verschil tussen een dialect en een taal, hoeveel verschillende dialecten zijn er nog in Overijssel?
Daarna zal Albert Bartelds met u in gesprek gaan over de stand van zaken van het dialect en een verkenning ondernemen naar de toekomst van het dialect en tevens iets vertellen over de diverse streektaalprojecten van de IJsselacademie.

deellijn Terug

Berichten van bezoekers Niet gevonden