Gaat u opruimen?
Welkom >>

Denk dan voordat u oude nummers van ’t Olde Stapperst, boeken, kalenders, krantenknipsels, oude kranten met artikelen over de gemeente Staphorst, enz. weggooit, eens aan onze vereniging. Het zou jammer zijn als deze spullen bij het oud papier terechtkomen. Met oude nummers van ’t Olde Stapperst, boeken en kalenders kunnen wij vaak andere leden blij maken.
Kranten en krantenknipsels bewaren wij in ons archief en kunnen door de leden geraadpleegd worden. 
Als u iets kwijt wilt kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.
Het voorgaande geldt in het bijzonder voor notulen(boeken).
Notulen geven vaak een goed beeld van ...
... wat er in een vereniging speelde. Notulen(boeken) van inmiddels opgeheven verenigingen enz., die geen eigen onderkomen hadden, blijven vaak bij een van de bestuursleden thuis liggen met het risico, dat ze bij een verhuizing of opruimactie weggegooid worden. Mocht u notulen(boeken) hebben liggen en u wilt ze wel kwijt, neem dan ook contact op een van de bestuursleden.

deellijn Terug

Berichten van bezoekers Niet gevonden