Openingstijden Koetshuus

't Koetshuus
Gemeenteweg 83a
7951 CE Staphorst
Tel. 0522-291046

Heeft u oude foto's en wilt u de vereniging daar een kopie van laten maken? Wilt u weten of een bepaalde foto in het archief van de vereniging zit? Wilt u iets vragen aan het bestuur? Wilt u één van de uitgaven van de vereniging kopen?  Of ...(vult u zelf maar in). Kom dan bij ons op de koffie, u bent van harte welkom.

Openingstijden
Iedere laatste vrijdagmiddag van de maand van 14:00 tot 16:00 uur en tijdens de Staphorstdagen van 10:00 tot 16:00 uur.

Voor de extra c.q. afwijkende openingstijden verwijzen wij u naar de pagina met activiteiten.