Bezoekadres:

Verenigingsgebouw "Het Koetshuus"

Gemeenteweg 83-a, 7951 CE  Staphorst.

tel. 0522-291046

 

Secretariaat:

p/a Berghorstland 7, 7951 GE  Staphorst

tel. 0522-463220

e-mail: secretaris@historischeverenigingstaphorst.nl


Adreswijzigingen en opzeggingen:

Alleen schriftelijk naar: Berghorstland 7, 7951 GE  Staphorst

of e-mail: ledenadministratie@historischeverenigingstaphorst.nl


Redactie:

e-mail: redactie@historischeverenigingstaphorst.nl

 

Opgave nieuwe leden:

Print hiervoor het formulier uit, dat u hier kunt vinden en stuur het ingevuld en ondertekend naar: Berghorstland 7, 7951 GE  Staphorst.